PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „SŁONECZKO” W BRZESZCZACH ZAPEWNIA:

– rodzinną  i przyjazną atmosferę;

– integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych;

– wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

– specjalistyczną opiekę pedagogów specjalnych, terapeuty SI,  logopedy i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej;

– programy dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci;

– otwartość na propozycje rodziców;

– atrakcyjną lokalizację;

– bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne;

– salę do terapii SI;

– duży, bogaty w zieleń i sprzęt do zabawy ogród przedszkolny;

– smaczne i urozmaicone posiłki.

 

PRZEDSZKOLE PROPONUJE:

– atrakcyjne zajęcia i zabawy;

– specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-wyrównawcze i terapeutyczne;

– naukę języka angielskiego;

– bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową:

 • wycieczki w ciekawe miejsca;
 • wyjazdy do kina i teatru;
 • zabawy plenerowe;
 • uroczystości okolicznościowe;
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów;
 • zajęcia otwarte dla rodziców.

  – udział w różnego rodzaju konkursach i programach ogólnopolskich.

 


 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w ZSP nr 5 w Brzeszczach, to jedyna placówka na terenie Gminy Brzeszcze z oddziałami integracyjnymi. To miejsce spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju tj. dzieci niepełnosprawnych i zdrowych.

Dlatego naszemu przedszkolu przyświeca  następująca MISJA:

„ EDUKACJA INTEGRACYJNA JEST SZANSĄ DLA WSZYSTKICH DZIECI ZDROWYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH’’

 

Rada Pedagogiczna  przedstawiła propozycje trzech aspektów dotyczących wizji naszego przedszkola:

DZIECKO:

 1. Czuje się w przedszkolu bezpiecznie fizycznie i psychicznie.
 2. Ma swobodę w działaniu i zaspakajaniu własnych potrzeb.
 3. Zna swoją wartość , samo siebie akceptuje.
 4. Umie przyjmować pomoc oraz samo jest gotowe jej udzielać.
 5. Umie słuchać innych i wie, że jest słuchane.
 6. Czuje, że jest szanowane i akceptowane.
 7. Jest otwarte i wrażliwe na potrzeby innych ludzi.

RODZIC:

 1. Czuje się współodpowiedzialny za funkcjonowanie przedszkola, potwierdza swoim zaangażowaniem.
 2. Wie, że ma prawo do przedstawiania swoich pomysłów, bierze udział w ich realizacji.
 3. Wie, że zawsze będzie wysłuchany i korzysta z tej możliwości.
 4. Wie i czuje, że jest wspierany w wychowaniu swojego dziecka.
 5. Otrzymuje jasne, rzeczowe informacje w odpowiednim czasie.
 6. Jest współtwórcą tradycji przedszkola.
 7. Korzysta z porad nauczycieli i specjalistów.
 8. Wie, że jego prywatność nie będzie naruszana.

NAUCZYCIEL:

 1. Odkrywa przed dzieckiem prawa rządzące światem fizycznym i społecznym.
 2. Rozpoznaje oczekiwania dziecka-rodzica, odwołuje się do nich w swoich działaniach.
 3. Jest aktywny i działa twórczo, niestandardowo.
 4. Bada i dokumentuje swoje działania, ocenia ich skuteczność.
 5. Przyznaje dziecku „ rozumną ‘’ swobodę.
 6. Umożliwia dziecku ponoszenie konsekwencji swoich zachowań.
 7. Okazuje szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptuje je takim jakim jest, rozumie jego trudności i ograniczenia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *