Małopolska w zdrowej atmosferze- oczyszczacz powietrza

Małopolska w zdrowej atmosferze- oczyszczacz powietrza

Nasze przedszkole otrzymało oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.