Drodzy Rodzice !

1 września  zapraszamy do przedszkola wszystkie zapisane dzieci, według zadeklarowanych godzin pobytu. Przedszkole jest otwarte od 6.00 do 16.00.

Zebrania rodziców z wychowawcami odbędą się 1  września o godz. 16.00 w przedszkolu. 

Wyprawka przedszkolaka- obuwie zamienne( wsuwane lub na rzepy), ubrania na zmianę/do półki w szatni/

Statut przedszkola /udostępniony na stronie internetowej przedszkola/zawiera zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Korzystanie z wyżywienia oraz okresy rozliczeniowe.

W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków:

-godz.  9.00 –  śniadanie – 2.50 zł

– godz. 13.00 –  obiad – 6.00 zł

– godz. 14.20 –  podwieczorek –  1.50 zł

Opłata stała za pobyt w przedszkolu:

Pobyt dzieci przedszkolu w ramach realizacji podstawy programowej od 8.00 do 13.00 jest bezpłatny. Opłata  za każdą rozpoczęta godzinę zajęć  ponad podstawę programową wynosi 1 zł, opłata  jest naliczana  na podstawie zadeklarowanego przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata stała  jest uiszczana przez rodziców wraz z opłatą za wyżywienie.

Opłata za przedszkole naliczana jest  „ z góry”. W przypadku nieobecności  dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot  nadpłaty odliczany w  następnym miesiącu. Warunkiem zwrotu jest zgłoszenie wyłącznie sms w godz. 6.00 – 8.00 w danym dniu  na nr telefonu: 695384249.

 Opłaty za przedszkole  wnosi się do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy nr 42 8446 1016 2002 0012 6944 0001 ,w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka i  nazwę przedszkola. Kwota do zapłaty będzie naliczana w przedszkolu i otrzymają ją Państwo na początku każdego miesiąca na Mobidziennik.

Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku zalegania  z odpłatnością powyżej dwukrotnego okresu rozliczeniowego.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *