Drodzy Rodzice!
1 września 2021r. zapraszamy do przedszkola wszystkie zapisane dzieci, według zadeklarowanych godzin pobytu. Przedszkole jest otwarte od 6:00 do 16:00.

Zebrania rodziców z wychowawcami odbędą się 1 lub 2 września o godz. 16.00, dokładny termin spotkania dla poszczególnych grup zostanie podany  30 sierpnia na Mobidziennik i tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

1. Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii wg MEN i GIS (w zakładce WAŻNE INFORMACJE)
2. Procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i Statutem (w zakładce WAŻNE DOKUMENTY)

WAŻNE!
Wyprawka przedszkolaka- obuwie zamienne( wsuwane lub na rzepy), pudełko chusteczek higienicznych, ubrania na zmianę (do półki w szatni).
Statut przedszkola (udostępniony na stronie internetowej przedszkola) zawiera zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, korzystanie z wyżywienia oraz okresy rozliczeniowe.
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków:
– godz. 9.00 – śniadanie – 2.50 zł
– godz. 13.00 – obiad – 4.00 zł
– godz. 14.30 – podwieczorek – 1.50 zł
Opłata stała za pobyt w przedszkolu:
Pobyt dzieci przedszkolu w ramach realizacji podstawy programowej od 8.00 do 13.00 jest bezpłatny. Opłata za każdą rozpoczęta godzinę zajęć ponad podstawę programową wynosi 1 zł, opłata jest naliczana na podstawie zadeklarowanego przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata stała jest uiszczana przez rodziców wraz z opłatą za wyżywienie. Opłata za przedszkole naliczana jest „ z góry”. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot nadpłaty odliczany w następnym miesiącu. Warunkiem zwrotu jest zgłoszenie wyłącznie sms w godz. 6.00 – 8.00 w danym dniu na nr telefonu: 695 384 249. Opłaty za przedszkole wnosi się do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy nr 42 8446 1016 2002 0012 6944 0001 , w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka i nazwę przedszkola. Kwota do zapłaty będzie naliczana w przedszkolu i otrzymają ją Państwo na początku każdego miesiąca na Mobidziennik. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku zalegania z odpłatnością powyżej dwukrotnego okresu rozliczeniowego.

Ważne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *